Spring Internship

Hver vår tilbyr Day&Night en unik mulighet for ungdommer i alderen 18-29 år: et kortsiktig internship!

Day&Night er en visjon for 24/7 bønn, lovsang og barmhjertighet. 

Du kan ta del i å se denne visjonen bli en realitet ved å delta i Day&Night på ulike måter. Bli med på “Vår internship”!

Day&Night starter programmet 18. mars 2024 og stenger 10. juni 2024. Det inkluderer kost og losji på Community hus.

Du kan bli med oss for

  • en helg eller mer
  • en uke eller mer
  • en måned, to måneder eller tre måneder!

Ta kontakt med oss for mer info om pris og program ✍🏻

Velkommen til “Day&Night vår internship”!

Jeg vil få mer informasjon

Er du klar over at Gud kaller på forbedere og lovsangere fra alle verdens hjørner?

I forberedelser av verden for den siste innhøsting av sjeler

Hører du nøden i kallet når Jesus sier «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matt 9:37)

For mer enn 2700 år siden, profeterte Jesaja om en bønnebevegelse. Han så for seg at Gud satte vaktmenn på murene som aldri ville tie, verken dag eller natt. De skulle påkalle Herren, og ikke hvile. (Jes. 62)

Dette internship er for lovsangere, musikere, sangere, forbedere, men også for ungdommer som deg som brenner for Guds nærvær. Kom og bruk talentene dine i media, administrasjon, matlaging, kreativitet og mer!

  • Vokse i intimitet med Gud
  • Bli utrustet i dine gaver
  • Kortsiktig vår internship
  • Få nye venner på Day&Night Community Hus