INVOLVER MENIGHETEN DIN

Bli med i alliansen

HVA ER ALLIANSEN?

SAMMEN FOR Å SE GUDS RIKE PÅ JORD

Day&Night is an alliance of churches all over the world that are united to bring heaven to earth, through prayer, worship and mercy.

Hvordan bli med

Det er enkelt å bli med i alliansen, du kan fylle ut skjemaet under, og du vil bli lagt til den voksende listen over menigheter som står sammen.

Hva kreves for å bli med i alliansen?

Hver kirke som slutter seg til alliansen forplikter seg til å sende en eller flere mennesker minst en gang i året for å be i Markus Kirke. Ideelt sett organiserer en menighet som er en del av alliansen en «bønneuke» i Oslo hvert år.

BLI MED NÅ

REGISTRER MENIGHETEN DIN

HVA VI STÅR SAMMEN FOR

1. Sammen for Norge og hovedstaden.

Vi vil stå sammen i bønn for land og folk, storting og regjering, kongehus, ledere og «alle som er i høy stilling.» Oslo er Norges sentrum for politikk, finans, kultur og media. Ved at Guds folk i Norge forenes i bønn for nasjonen og hovedstaden i Markus kirke, som er strategisk plassert 900 meter fra regjeringskvartalet, konkretiseres vårt felles bønneansvar.

2. Lovsang og tilbedelse

Døgnkontinuerlig lovsang, tilbedelse og påkallelse av Den Hellige Guds navn, baner vei for Guds herlighet og skaper grobunn for vekkelse i landet.
Det å stå sammen med andre i lovsang og bønn har en «smitteeffekt.» Vi inspireres og fylles med nådens og bønnens Ånd. Vi tror at menigheter og virksomheters engasjement i Day&Night vil gjøre at ”ilden sprer seg i landet.”

3. Et bønnens hus for Europa og nasjonene

Jesus sa at hans hus skulle være et ”bønnens hus for alle folk.” Vi vil be for nasjonene, og for folkeslagene. Bønn for verden, bønn for Europa og bønn for Israel hører med i et bønnens hus. I 1906 brøt pinsevekkelsen løs i Oslo og spredte seg utover Europa, slik det skjedde i Azusa Street i California. La oss be om at disse ”brønnene” blir gravd opp igjen!

4. Kristen enhet

Day&Night vil være et uttrykk for enhet blant Guds folk. Alle kristne er velkomne til å være en del av denne felleskristne visjonen. Bønn og lovsang til Gud forener oss: Som i himmelen, så også på jorden.

5. Kirken som aldri sover: Barmhjertighet 24/7

Et sted der tilbedelse lyder dag og natt, er en plass der Guds nåde og kraft er i virksomhet. I Day&Night vil man være med å betjene mennesker i nød i hovedstaden. De samme hender som løftes opp i tilbedelse og beundring, er de samme hendene som legges på de syke og som uttrykker Guds kjærlighet på en praktisk måte.