Meld deg på Day&Night kvelder

Day&Night sitt mandat er å samle Kristi kropp i Guds nærvær for kontinuerlig bønn, tilbedelse og barmhjertighet.

Du kan ta del i å se denne visjonen bli en realitet ved å delta i bønnehuset.

Gi oss beskjed om hvilke kvelder du ønsker å bli med oss, og vi vil koble deg på felleskapet som møtes de dagene.

Velkommen til Day&Night felleskapet!

Vennligst spesifiser ukedagen(e) du ønsker å bli med.

Er du klar over at Gud kaller på forbedere fra alle verdens hjørner?

I forberedelser av verden for den siste innhøsting av sjeler.

Hører du nøden i kallet når Jesus sier «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matt 9:37)

For mer enn 2700 år siden, profeterte Jesaja om en bønnebevegelse. Han så for seg at Gud satte vaktmenn på murene som aldri ville tie, verken dag eller natt. De skulle påkalle Herren, og ikke hvile. (Jes. 62)

Bli med ved å melde deg på timer med Day&Night.