INVOLVER DEG

Bli med i et team

TJENESTEOMRÅDER

Lovsang og musikk

Markus Kirke skal fylles med lovsang og musikk, sent og tidlig. Lovsangere og musikere har en viktig del i dette. Tjenesten er innfor Herren, og vi ønsker oss lovsangere og musikere som gir sitt beste og priser Herren av hele sitt hjerte uansett hvor mange som er til stede og når på døgnet det er.

Media og teknisk stab

Med lovsang 24/7 trenger vi mange lydteknikere, storskjerm produksjon, grafiske tjenester og betjening av kamera/live streaming på web tv. Tanken er at man skal kunne være koblet på Day & Night i ”de tusen hjem” og bli delaktige i bønnen og lovsangen. Døgnet rundt!

Bønnen

Bønnen inkluderer både bønn og konkret forbønn for mennesker med behov, og bønn for syke og nødlidende. Forbønnstjeneste skal gjøres for land og folk, for nasjoner, for vekkelse og for misjon.

Barmhjertighet

Kirken som aldri sover skal være et sted som betjener mennesker med Guds barmhjertighet på en praktisk måte. En døgnåpen kirke vil tiltrekke seg mennesker i mange ulike livssituasjoner. Day & Night vil samarbeide med ulike tjenester i Oslo som tilbyr hjelp til mennesker med spesielle behov.

Praktiske tjenester

En døgnåpen kirke krever et stort apparat av praktiske tjenester av alle slag. Vaktmestertjenester, renhold, sikkerhet, matlaging, lage kaffe, transport, administrasjon, regnskap osv. Mulighetene til å tjene og hjelpe til er endeløse.

INFO OM DAY&NIGHT TEAM