En allianse

For alt Guds folk

Day&Night

– senter for lovsang, bønn og barmhjertighet

Day&Night er et senter for lovsang, bønn og barmhjertighet som startet 1. september 2018. Det er et felleskristent arbeid som finnes sted i fra Markus kirke på St. Hanshaugen i Oslo.

Visjonen er et døgnåpent senter; dag og natt. 8760 timer i året med lovsang, bønn og barmhjertighet!

Hvordan skal visjonen virkeliggjøres?

Ved en allianse av menigheter, virksomheter, organisasjoner, tjenester, bønnehus, lovsangsledere, musikere, forbedere, barmhjertighetsarbeidere, lydteknikere, media og tv-arbeidere og praktiske medarbeidere fra hele landet som vil stå sammen om Day&Night. Dette blir et arbeid for ”alt Guds folk”.

Day&Night allianse

– for alt Guds folk
Hvorfor stå med i Day&Night alliansen?

1. Sammen for Norge og hovedstaden.

Vi vil stå sammen i bønn for land og folk, storting og regjering, kongehus, ledere og “alle som er i høy stilling”. Oslo er Norges sentrum for politikk, finans, kultur og media. Ved at Guds folk i Norge forenes i bønn for nasjonen og hovedstaden i Markus kirke, som er strategisk plassert 900 meter fra regjeringskvartalet, konkretiseres vårt felles bønneansvar.

2. Forenes i lovsang og tilbedelse

Døgnkontiuerlig lovsang, tilbedelse og påkallelse av Den Hellige Guds navn, baner vei for Guds herlighet og skaper grobunn for vekkelse i landet. Det å stå sammen med andre i lovsang og bønn har en “smitteeffekt”. Vi inspireres og fylles med nådens og bønnens Ånd. Vi tror at menigheter og virksomheters engasjement i Day&Night vil gjøre at ”ilden sprer seg i landet”.

3. Et bønnens hus for Europa og nasjonene

Jesus sa at hans hus skulle være et ”bønnens hus for alle folk”. Vi vil be for nasjonene, og for folkeslagene. Bønn for verden, bønn for Europa og bønn for Israel hører med i et bønnens hus. I 1906 brøt pinsevekkelsen løs i Oslo og spredte seg utover Europa, slik det skjedde i Azusa Street i California. La oss be om at disse ”brønnene” blir gravd opp igjen!

4. Kristen enhet

Day&Night er også et uttrykk for enhet blant Guds folk. Alle kristne er velkomne til å være en del av denne felleskristne visjonen. Bønn og lovsang til Gud forener oss: Som i himmelen, så også på jorden.

5. Kirken som aldri sover: Barmhjertighet 24/7

Et sted der tilbedelse lyder dag og natt, er en plass der Guds nåde og kraft er i virksomhet. I Day&Night vil man være med å betjene mennesker i nød i hovedstaden. De samme hender som løftes opp i tilbedelse og beundring, er de samme hendene som legges på de syke og som uttrykker Guds kjærlighet på en praktisk måte.

Bli med i alliansen

– Alliansepartner
Hva innebærer det å være en del av Day&Night alliansen?

1. Bidra en gang i året på Day&Night i Markus kirke

Å bli en del av alliansen innebærer at man kommer minst en gang i året og bidrar med lovsang, bønn, barmhjertighet, forbønnstjeneste og teknisk eller praktisk arbeid. Det er som en ”årlig misjonsreise til hovedstaden”. Menigheter i Oslofjordregionen har selvfølgelig mulighet til å komme oftere.

2. Bidra økonomisk til å drive Day&Night

Et senter for lovsang, bønn og barmhjertighet 24/7 krever store økonomiske ressurser. Bibelens ord om at ”hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være” sier mye om viktigheten av å gi til det man har tro på og er en del av.

3. Delta på noen viktige årlige arrangement

Hvert år setter vi av fem dager i september for å søke Gud sammen. Vi forener oss i bønn for Norge i en atmosfære av lovsang og tilbedelse, dag og natt i 100 timer. Å bli en del av alliansen kan også uttrykkes i ved å bli med på “Bønn for Norge”. Gjennom året er det dessuten mulig å delta på andre satsninger som nyttårs festival, bønn for nasjoner, bønn for Israel, bønn for vekkelse og mye mer. Enhver menighet, organisasjon eller enkeltperson som velger å delta fast på ett eller flere av våre årlige høydepunkt blir lagt til den voksende listen av alliansepartnere!

Bli med som menighet / organisasjon Bli med som enenkelperson Gi til Day&Night

La oss stå sammen!

Det er vår bønn at mange menigheter og virksomheter skal koble sammen i denne visjonen. Vi opplevde at Gud talte til oss om dette allerede i 2002. Da Jesus Church flyttet inn i Markus kirke i 2014 forsto vi at det var stedet for Day&Night. Vi har tatt et initiativ, men visjonen skal oppfylles gjennom en bred allianse med alt Guds folk. Vi håper at dere vil være en del av den.

Gud’s rike velsignelse!
Stephan og Anne Christiansen