Day&Night-Barmhjertighet

Middag og Måltidsfellesskap

Gjøre byen til et bedre sted å bo.

Day&Night drar i gang ett av sine første barmhjertighetsprosjekter:Torsdagsfellesskap.

I lyset av en jevn økning av antall studenter som rapporterer å ha alvorlige psykiske plager, vil Day&Night gjøre en forskjell! 


Day&Night-barmhjertighet betyr at vi vil åpne våre ører, våre hjerter og Markus kirkes sine dører for de fattige.

Skriftene kobler stadig bønn og barmhjertighet sammen. Visdommen viser oss at «Den som lukker sitt øre for den fattiges skrik, han skal selv rope, men ikke få svar.» (Ords 21:13)

Det er over 300 000 studenter i Norge. Ca 77.000 studenter bor i Oslo.Tusenvis av nye studenter samler seg til studiestart og velkomstseremoni på St. Hanshaugen hvert år i august.

Universitetet OsloMet ligger et steinkast unna Markus Kirke der en mengde av studenter samles daglig. Blant dem finnes det mest sannsynlig et stort antall som føler seg ensomme. 

Fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse
Norske studenter sliter med ensomhet, og 41 prosent oppgir at de har få eller ingen venner på studiestedet sitt. Hele én av fem har vurdert å avslutte livet. Det viser nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022.
(Les artikkelen 
her)

Fra Mental Helse Ungdom – For barn og unge opp til 36 år (3.mai 2022)
I februar og mars 2022 gjennomførte Mental Helse Ungdom spørreundersøkelsen StatusUng! for å få svar på hvordan det står til med unges psykiske helse i kjølvannet av pandemien. Undersøkelsen er ikke direkte representativ, men gir et bilde på hvordan unge har det anno 2022. Bildet er dystert.

Flere funn i undersøkelsen gir grunn til å slå alarm om barn og unges psykiske helse. Flere enn 1 av 4 har hatt det så vanskelig at døden virket som eneste utvei og forsøkt å ta sitt eget liv, mange av dem under pandemien. Nesten halvparten får for lite søvn og flere enn 4 av 5 har vært ensomme. Samtidig rapporterer svært mange at det er svært usannsynlig at de kommer til å oppsøke hjelp.

Psykiske helseproblemer fester grepet om livet og fremtiden til dagens unge. Uten raske, kraftfulle tiltak er vi dypt bekymret for at antall selvmord, vedvarende psykiske lidelser og store samfunnsmessige kostnader vil prege Norge i flere tiår framover.
(Les artikkelen 
her)

Hvem hører ungdommenes rop for fellesskap?

Vårt samfunn gjør sitt beste, men for ofte blir ensomhetens rop møtt med øredøvende stillhet. Dette et skrik som Gud vil svare på.

Slike lidelser ville fanget den barmhjertige samaritan sin oppmerksomhet. Han stoppet og gikk bort til mannen som lå halvdød.

Når vi stopper og ser status blant ungdommene er tallene urovekkende. Det fanger vår oppmerksomhet. Vi må gjøre noe. 

Hvordan kan Day&Night gjøre en forskjell? 

Torsdagsfellesskap
Hver torsdag har Day&Night begynt å tilby en middag i forbindelse med sin lovsangskveld. Vi lager en åpen invitasjon for alle som ønsker å komme til fellesskap og dekket bord.

Dette er en gyllen mulighet for å bli kjent med hverandre og bryte ned barrierer! Etter et felles måltid går vi sammen til Markus Kirke for å tilbe Jesus med glade hjerter og mette mager!

Bli med å sponse måltidene for ungdommene.

Ensomhet er tett knyttet til psykiske lidelser, somatisk sykdom, rusbruk og selvmord. (Les artikkelen her)

Det skal ikke mye til! Vi kan gjøre byen til et bedre sted å bo!

Gjør en forskjell sammen med Day&Night ved å gi et måltidsfellesskap. Din støtte vil mette mager og hjerter!

Ved å gi en fastgave kan du være med å sponse mat til en fellesmiddag på Torsdagsfellesskap. 

  • Gi på mobil VIPPS: 561479
  • Overføringer: konto 2801.48.32078
  • Gi med kort på Day&Night webside: https://dayandnight.no/gi

Du kan også  gjøre en forskjell ved å gi av din tid.
Bli frivillig medarbeider i Day&Night-Barmhjertighetsteam.

Om du vil melde din interesse eller trenger mer informasjon – kan du gjøre dette via vårt kontaktskjema.

Torsdagsfellesskap er et forsiktig men viktig skritt framover mot å bygge et barmhjertighetshus.

Takk for at du vil være med å bygge Torsdagsfellesskap med oss!

Dele denne

Kopier lenke til utklippstavlen

Kopiere